floreren

ontdek jouw
persoonlijke flow

Ben jij op zoek naar een energiek en tevreden leven? Wil jij werken aan zelfacceptatie, groei, autonomie en een persoonlijk doel? En wil jij ook vriendelijk zijn met oprechte aandacht voor jezelf en je (werk)omgeving? Zelfverzekerd en vol vertrouwen jouw dagdagelijkse activiteiten zinvol en betekenisvol laten zijn?

scroll naar beneden

ontdek meer

Ik help jou om te gaan floreren zodat ook jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Gelijktijdig ga je bouwen aan warme relaties. We gaan onderzoeken hoe jij jouw eigen persoonlijkheid optimaal kunt gaan waarderen. Bij alles wat we ondernemen zullen we uitgaan van jouw eigen gevoel en ervaring én we zullen ons daarbij vooral focussen op de dingen die al goed gaan. We gaan dus juist uit van jouw eigen kracht, wat er in jou zit en wat je van nature al doet.

krijg inzicht in de positieve effecten van:

het gelukkig en tevreden zijn

het begrijpen van de maatschappij

het leveren van belangrijke bijdragen

het goede van de mensen en het nut van sociale groepen

een samenleving die betrokken is

een positieve blik op je eigen persoonlijkheid

het zelfverzekerd zijn over je eigen ideeën en meningen

het goed kunnen omgaan met jouw verantwoordelijkheden

een leven met zin en richting

Florerende mensen hebben minder last van stress, zijn gezonder en voelen zich sterk verbonden met de organisatie en de organisatiedoelen. Binnen florerende organisaties experimenteren medewerkers graag met nieuwe ideeën om te groeien en anderen te ondersteunen. Floreren stimuleert ook de creativiteit, het succes en plezier op de werkvloer. Daarbij is de winstgevendheid van florerende bedrijven fors hoger, tel uit je winst!

“Mensen zijn ‘floreren’ gaan zien als een soort euforisch eindstadium, maar daar gaat het niet om. Het gaat juist over blijven werken aan jezelf, je blijven ontwikkelen. Heb je vrede met jezelf en de wereld? Ik denk dat we onze problemen veel externaliseren. We geven anderen of de wereld de schuld. Maar hoe zit het met onze eigen patronen? Wat kunnen we zelf doen om iets aan de situatie te veranderen? Verwachtingen hebben we nodig om onszelf te blijven uitdagen en ontwikkelen.

Aan de andere kant kan het ook helpen om onze verwachtingen af en toe bij te stellen zodat we weer tevreden en gelukkig kunnen zijn met onszelf. Een geluksgevoel opzoeken is de makkelijkste weg, maar om optimaal te functioneren in de maatschappij en als individu, dat vraagt inspanning en toewijding. Keuzes maken die pijn doen maar die uiteindelijk op de lange termijn meer opleveren.”

- Corey Keyes door Marijke Schotanus in Tijdschift Positieve Psychologie, augustus 2018.

thema's over
hoe jij kan
floreren

laat je inspireren

ontdek thema's

Inspireert dit je?
Mail je persoonlijke vraag naar

arjan@discoveryourflow.nl

andere groeiopties