betekenisvol werken

Wat is belangrijker? Alleen geld verdienen of werken aan een duurzame wereld waarin iedereen een kans verdient? Het antwoord op deze vraag is niet goed of fout, maar bepaalt wel welke kant het met onze wereld opgaat. Kennis van sustainable development goals (sdg) of duurzame ontwikkelingsdoelen en een bescheiden bijdrage is een mooie eerste stap om van de wereld een betere plek te maken. Vervolgens kun je het ‘kleiner’ maken en is het goed om de filosofie achter de purpose case en een personal sustainability project (psp) of persoonlijk duurzaamheidsplan te begrijpen. Er samen mee bezig zijn en zélf in actie komen is wat deze wereld nodig heeft.

Het bedrijfsleven begint het al steeds beter te begrijpen. Alleen winst maken is niet meer genoeg. De impact van alles wat we doen op milieu en inclusieve samenleving, is minstens zo belangrijk. Organisaties gaan hun eigen purpose case initiëren. Werken met de purpose case zorgt voor een geheel nieuwe manier van ondernemen, waarbij waardecreatie voor je bedrijf én de maatschappij centraal staat. De input komt van de individuele medewerker die (ook op teamniveau) aan de slag gaat met een persoonlijk duurzaamheidsplan.

sdg's

In 2015 bereikten 193 landen een akkoord over 17 door de Verenigde Naties voorgestelde doelstellingen om de wereld duurzamer te maken. De sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ze hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema's. Ook hebben ze de ambitie om armoede en honger volledig uit te roeien. Het idee achter de sdg's is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.

purpose case

Het idee van de purpose case (pc) komt uit het boek Impact van Matthijs Bobeldijk die in zijn model gebruik maakt van de ‘drie lagen van betekenis’ van Aaron Hurst. De basis van het model wordt gevormd door de individu die met een bepaalde ambitie inbreng heeft en zijn intenties omzet in samenwerking en gezamenlijke doelen. De middelste laag wordt gevormd door de organisatie die de medewerkers de ruimte geeft om verbondenheid te creëren, actie te ondernemen en van ‘sociale betekenis’ te kunnen zijn. Hier ontstaat waarde creatie. De derde laag is de maatschappij, dat is natuurlijk de plek waar de impact van alle initiatieven merkbaar wordt.

psp's

De positieve impact van duurzaamheid op het presteren en welbevinden van medewerkers werpt nieuw licht op de dialoog over duurzame ontwikkelingen. Werd deze vooral in het licht van globale effecten (sdg’s) gevoerd, nu komt daar de positieve impact op het welbevinden en presteren van individuen bij. Bedrijven kiezen er steeds meer voor om duurzaamheid uit de directiekamer naar de mensen op de werkvloer te brengen. De basis van het personal sustainability project (psp) wordt hiermee door medewerkers zelf geïnitieerd. Ze leveren vanuit hun werkplek een directe bijdragen aan een duurzame samenleving. Door het werken aan psp's zijn organisaties veel duurzamer geworden. Tegelijkertijd wordt aan de creatieve betrokkenheid, het welbevinden en de prestaties van de medewerkers een enorme boost gegeven.

bij jou thuis

Eten en drinken, energieverbruik en vervoer hebben samen de grootste impact op de CO2-uitstoot van jouw huishouden. De beste stap naar duurzaam en gezond voedsel is kiezen voor lokale, biologische producten uit het seizoen en meer kiezen voor plantaardig in plaats van dierlijk. Je kunt ook steeds gemakkelijker zelf energie opwekken door zonnepanelen aan te leggen. Voor die tijd kun je jouw huis goed isoleren en het energieverbruik monitoren. Gebruik alleen energiezuinige verlichting en schaf energiezuinige apparaten aan. Energiebesparing vermindert de druk op eindige grondstoffen, verlaagt de broeikasgasuitstoot én je bespaart geld op je energierekening.Blijf ook zorgvuldig je afval scheiden en ga zuinig om met water. Daarnaast zijn de meeste van onze autoritten korter dan 5 kilometer. Je kunt dus al eenvoudig veel groene winst behalen door vaker de fiets te pakken.

inspiraties

Het boek over de Donuteconomie van Kate Raworth leert ons te kijken naar het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, ideeën en concepten voor de betekeniseconomie. Bewustwording en inzichten die nodig zijn om zelf stappen te gaan zetten. Ook het boek Impact van Matthijs Bobeldijk is super inspirerend en heel praktisch. Het is eigenlijk zo simpel verwoord en visueel gemaakt, dat je afvraagt waarom we het niet al zo doen! Tenslotte wil ik graag het boek De Verborgen Impact van Babette Porcelijn noemen. In dit boek krijg je inzicht in de impact die grotendeels buiten ons zicht plaatsvindt en groter is dan we denken.